☰MENU
xe88

SATTA KING

SATTA KING SATTA SAMRAT SATTA GAME SATTA RESULT SATTA-KING SATTA KING SATTA NUMBER FAST RESULT GALI SATTA DESAWAR SATTA GALI FIX JODI HARUF SATTA CHART RECORD

JO MERE BHAI MOTA KHELETE HE SRIF WO HI SAMPARK KARE JO SAHI TIME PE IMANDARI SE KAM KARE SHINGLE SHOTS 101% GARENTY SE GAME PASS FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR JIS BHAI KI GAME PASS NAHI HOTI VO BHAI BHI SAMPARAK KARE
08239524504
RAVINDRA JAIN

Satta King Results


JAI BHARAT


sattakingwait satta gali
GAME LAST RESULT NEW RESULT
JAI BHARAT
(12:50 PM)
96 wait satta king
HIMACHAL
(01:00 PM)
55 **satta king
KISAN GANJ KG
(01:30PM)
16 **satta king
FIROZPUR
(02:00 PM)
37 **satta king
ROYAL GOLD RG
(02:30PM)
27 **satta king
DELHI GOLD
(03:00 PM )
57 **satta king
TAJ - 2
(03:00 PM)
18 **satta king
KASHIPUR
(04:30PM)
25 **satta king
NEW FD
(05:00 PM)
66 **satta king
UP FAST
(05:00 PM)
45 **satta king
FARIDA STAR
(05:00 PM)
45 **satta king
DELHI DIAMOND
(05:30 PM)
26 **satta king
HYDERABAD
(06:00 PM)
96 **satta king
NAGPUR
(06:20 PM)
60 **satta king
FARIDABAD
(06:15 PM)
38 **satta king
PUNJAB
(07:30 PM)
47 **satta king
GAZIABAD
(08:15 PM)
42 **satta king
KUBER
(08:35PM)
91 **satta king
PUNJAB KING
(10:00PM)
53 **satta king
NEW DESAWAR
(10:30 PM)
17 **satta king
GALI
(11:20 PM)
08 **satta king
DISAWER
(05:10 AM)
87 **satta king

Satta King Chart 2021

May
2021
FIROZPURPUNJAB KINGTAJ - 2FARIDABADGAZIABADDISAWERHIMACHALDELHI DIAMOND
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
May
2021
PUNJABGALINEW DESAWARHYDERABADNAGPURUP FASTKISAN GANJ KGJAI BHARAT
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        

sattaking,gali satta,satta-king,satta king,satta number,matka number,satta-king,satta game,gali number,sattaking,satta,satta number,satta.com,delhi satta,satta bazar,desawar satta,satta number matka number,matkaking,sattagame,gali satta, gali leak number, gali single jodi,gali,deshawer number, result,devsattaking,satta result,desawar single jodi,Satta Results, Matka Results Online Satta Satta Game